Autokatastrofā gājusi bojā latviešu dziedātāja - Vadima Vasiļevska eks-draudzene

ZIŅA PAPILDINĀTA PLKST. 19.50. Mūziķes draugi lūdz palīdzību latviešu tautai.

Autokatastrofā gājusi bojā latviešu dziedātāja - Vadima Vasiļevska eks-draudzene
Komentāri[54] Bilžu galerija[12] 20.02.2011 16:30

Šķēpmetējs Vadims Vasiļevskis ar Ditu Pavārnieci draudzējās no 2004. - 2006. gadam liecina Vipi.lv rīcībā esošā informācija. Abi grasījās pat precēties, taču biežā prombūtne no mājām un ilgie čempiona komandējumi attiecības izjauca - vairāk lasiet šai mūsu 2006. gada materiālā 

27 gadus jaunā mūziķe gājusi bojā pirms nedēļas nakts melnumā mīklainā ceļu satiksmes negadījumā Lielbritānijā, kad auto šoferis (iespējams Ditas draugs) frontāli ietriecies mājas sienā. Meitenes dzīvību mediķiem glābt neizdevās.

Mūziķes Ditas Pavārnieces draugs Lauris Rozentals sociālajos tīklos izplatījis informāciju par piemiņas brīdi un lūgumu palīdzēt ar ziedojumu, lai dziedātāju varētu pārvest atpakaļ uz dzimteni:

""Tam, kurš netic, šī zeme ir pēdējās debesis, ko tas redzējis pirms elles, bet tam, kurš tic, šī zeme ir elle, ko tas redzējis pirms īstās paradīzes".
Dičijs (Dita Pavārniece) ticēja, ka ar neviltotu mīlestību ir iespējams padarīt pasauli par labāku vietu un to viņa arī darīja. Viņa aizskāra ikvienu sirdi, kuru kaut reizi sastapa un lika smaidīt noskumušajiem. Viņa uzklausīja, kad sirds bija pilna un ļāva savos apskāvienos izraudāties kā bērnam.
Aicinām ar ziedojumu atbalstīt viņas gimeni, lai Dita nokļūtu atpakaļ mājās pie mums."

_________________________________________

Dita Pa­vār­nie­ce bi­ju­si mei­te­ņu pop­gru­pas «Rim­mel Ro­ses» un Rī­gas Gos­pe­ļu ko­ra da­līb­nie­ce. Pavisam neilgi vi­ņa pār­cē­lu­sies uz dzī­vi Džēr­si­jas sa­lā, kur tur­pi­nā­ja sa­vu mu­zi­kā­lo kar­je­ru, ko­pā ar Lau­ri Ro­zen­tā­lu iz­vei­do­jot pro­jek­tu «Soulm8». Vi­ņu pir­mais in­stru­men­tā­lais skaņ­darbs «Eternity» no­kļu­va ro­tā­ci­jā vai­rā­kās Sko­ti­jas ra­dio­sta­ci­jās, kā arī ie­gu­va Dei­va Stor­ma at­bal­stu vi­ņa ra­di­ošo­vā. Dita An­gli­jā po­pu­la­ri­zē­ja arī lat­vie­šu di­zai­ne­ru un māk­sli­nie­ku dar­bus, va­dī­ja sie­vie­šu sa­nāk­ša­nu va­ka­rus Džēr­si­jā. Vi­ņa bi­ja arī di­zai­na fir­mas «Cris­tie­Cu­te» mār­ke­tin­ga di­rek­to­re.

Ditas bildes fotogalerijā.

Draugi skaisto jaunieti raksturo kā dzīvespriecīgu, inteliģentu, humorpilnu, milzīgu darbaspēju un entuziasma pilnu cilvēku.

Šis ir jau kārtējais gadījums pēdējā laikā, kad mūžība mūsu zemei atņem jaunu un talantīgu cilvēku...

VIPi.lv redakcija izsaka visdziļāko līdzjūtību Ditas piederīgajiem un draugiem.

In Memoriam

 

Pēdejais komentārs

Lasīt visus komentārus [54] ››
kas? 23.02.2011 20:09
dziedātajs? VIPI attopieties

Citi Iesaka

Citi Raksti

Paparacci.lv

Jaunākās

TOP 5

VIDEO

seko mums ›› VIPi.tv draugiem.lv VIPi.tv facebook VIPi.tv twitter VIPi.tv rss